Wetenschap & burn-out en gerelateerde psychische stoornissen

Onze behandelingen zijn wetenschappelijk onderbouwd. Nieuwe behandelingen worden uitvoerig onderzocht op kwaliteit en effectiviteit, in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam. Hieronder vind je een overzicht van de publicaties van Interapy en ander interessant wetenschappelijk onderzoek.

Preventie en behandeling van burnout via het internet

Door Interapy Nederland | 12-07-2012, Samenvatting:
Er is de afgelopen jaren flink geëxperimenteerd met computerprogramma’s
waar geen behandelaar aan te pas komt. De resultaten hiervan zijn wisselend (Hester en Delaney, 1997; Marks, Shaw, & Parkin, 1998; Miller & Gergen, 1998; Schneider, Walter, & O’Donnell, 1990; Servan-Schreiber, 1986). Het internet biedt nieuwe mogelijkheden, zoals geprotocolleerde interventieprogramma's waarbij een behandelaar wel degelijk contact heeft met de cliënt zonder dat ze elkaar zien. De behandelaar reageert op de input van de cliënt en vice versa. Dit is de achtergrond van het laagdrempelige Interapy-programma dat is ontwikkeld voor de behandeling van posttraumatische stressklachten: www.interapy.nl. Het nu gepresenteerde artikel beschrijft de opzet en de onderdelen van een nieuw ontwikkeld programma en de resultaten zoals die in een gerandomiseerde gecontroleerde studie naar voren komen. De gegevens laten significante en grote effecten van de behandeling zien met betrekking tot burnoutsymptomen, angst en depressie, in vergelijking met de controle conditie met alleen psycho-educatie. Een illustratie van de behandeling en een beschouwing wordt gegeven door de vierde auteur, die de behandeling als cliënte heeft ondergaan.

Download hier het hele artikel