Wetenschap

Bij Interapy vinden we het belangrijk dat onze behandelingen wetenschappelijk onderbouwd zijn. Nieuwe behandelingen worden uitvoerig onderzocht op kwaliteit en effectiviteit, in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam. Ook na de lancering worden de resultaten van de behandelingen continu gemeten. Hieronder vind je een overzicht van publicaties van Interapy en van ander interessant wetenschappelijk onderzoek op het gebied van depressie.

De geprotocolleerde Interapy-behandeling van depressie via het internet

Door Interapy Nederland | 12-07-2012, Samenvatting
Psychologische behandelingen via internet bieden een nieuwe mogelijkheid voor de geestelijke gezondheidszorg. In samenwerking met de Stichting Mentrum GGZ Amsterdam heeft Interapy een behandeling voor depressie via internet opgezet. De behandeling bestaat uit cognitief-gedragstherapeutische interventies, zoals psycho-educatie, schrijfopdrachten, registratie, activatie, het uitdagen van negatieve automatische gedachten en terugvalpreventie. Dit artikel beschrijft de procedure, de behandeling en de resultaten van een vergelijkende studie onder cliënten die matig tot ernstig depressief waren. De cliënten die direct actief werden behandeld (N = 32) verbeterden significant meer dan de cliënten in de psychoeducatieconditie (N = 14). Deze tweede groep kreeg de actieve behandeling ongeveer twaalf weken later. De effecten waren groot. In de actief behandelde groep liet 75 procent van de cliënten klinisch relevante verbetering zien, in de psycho-educatieconditie was dat percentage 36. Uit de follow-up na zes weken bleek dat de verbeteringen standhielden.

Download hier het hele artikel