INPREZE


Kennisplatform INternet PREventie en ZElfhulp in de GGZ

Het ‘kennisplatform voor Internet Preventie en Zelfhulp in de GGZ (INPREZE)’ ging van start op 1 juni 2012 en is als project op 31 december 2015 afgelopen.


Doelstellingen:
  1. het opzetten van een kennisplatform voor internet preventie en zelfhulptoepassingen;
  2. (door)ontwikkelen van effectieve preventie- en zelfhulptoepassingen,
  3.  in de praktijk testen van toepassingen,
  4. het bevorderen van kennisvalorisatie.

Alle doelstellingen zijn gerealiseerd. Er is een INPREZE kennisplatform opgezet met een breed aantal stakeholders die sinds 2012 periodiek en intensief kennis hebben uitgewisseld en nieuwe initiatieven hebben ontwikkeld.

Het platform heeft de afgelopen jaren relevante onderwerpen voor de ontwikkeling en opschaling van eGGZ besproken (in platformbijeenkomsten en conferenties). De deelnemers aan het platform zijn landelijk actief en vertegenwoordigen bijna 50 verschillende organisaties, waaronder GGZ instellingen, e-health ontwikkelaars, onderzoeksinstellingen, adviesbureaus, verzekeraars en overheidsorganisaties.

De projectpartners zijn erg trots op het feit dat er door extra inspanning uiteindelijk meer toepassingen zijn ontwikkeld dan in het projectplan werd voorzien:

- er zijn vijf in plaats van vier wetenschappelijk onderbouwde apps ontwikkeld. Het gaat hierbij om de volgende producten: 'Bodyguard', 'Smart Assessment on your mobile' (SAM), 'Support Coach', 'MIRROR app' en de 'Digitale Indicatiehulp Psychische Problemen (DIPP).

- en, er zijn twee  in plaats van een toepassing voor ondersteuning in het kader van de Wmo gerealiseerd: de 'Wmo app' en een gedigitaliseerde versie van de zelfredzaamheidmatrix (ZRM). Hiervoor is intensief samengewerkt met Montr en de GGD Amsterdam. Deze toepassingen zijn getest door de eindgebruikers.

Middels een marktanalyses, een business cases, nul- en eindmetingen, een communicatiestrategie en kennisdeling met gemeenten is er veel aandacht geweest voor kennisvalorisatie. We hebben wel moeten constateren dat het erg moeilijk is geweest om specifiek kennis te delen met gemeenten. Er zijn gesprekken geweest met een beperkt aantal gemeenten. Veel gemeenten hebben op dit moment geen tijd of geen middelen om te investeren in innovaties voor de GGZ gerelateerde Wmo.

 Meer infomatie over INPREZE (o.a. een produktenoverzicht, infovideo's en folders.)Partners in INPREZE:

 

Afbeeldingsresultaat voor dr.leo kannerhuis logo Afbeeldingsresultaat voor amc logo

Nieuws over INPREZE

    Eindconferentie Kennisplatform INPREZE: Niet denken, maar doen?

    Donderdag 10 december 2015 vindt de INPREZE eindconferentie over onderzoek naar, en implementatie van e-health plaats. Onderzoek en implementatie zijn belangrijke thema’s in het domein van e-mental health. Wat is het belang van goed onderzoek voor brede afname van producten? Hoe kunnen we zorgen dat onderzoek en implementatie dichter tegen elkaar aan gaan zitten? Zijn daar andere vormen van onderzoek voor nodig?
    Lees meer