Seksueel trauma

Online behandeling voor jongeren die slachtoffer zijn van seksueel geweld en daar last van hebben.

Samen met een brede groep specialisten van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht, en het Academisch Medisch Centrum Amsterdam, hebben Rutgers (kenniscentrum seksualiteit), de UvA en Interapy een speciale online schrijfbehandeling ontwikkeld voor jonge slachtoffers van seksueel geweld. Het project werd financieel mogelijk gemaakt door het Innovatiefonds Zorgverzekeraars en de stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving.

In Nederland heeft 18% van de meisjes en 4% van de jongens tussen 12 en 25 jaar ervaring met seksuele dwang. Ervaringen met seksueel geweld in de jeugd leiden vaak tot problemen later, zoals posttraumatische stress en depressie. Het is belangrijk deze problemen vroegtijdig te behandelen om chronische klachten te voorkomen. Om deze doelgroep beter te bereiken is een speciale internetbehandeling ontwikkeld.

De internetbehandeling voor jongeren is in grote lijnen gebaseerd op de bestaande en effectief gebleken posttraumatische stressbehandeling van Interapy (Lange, A., Rietdijk, D., Hudcovicova, M., Ven, J.P. van de, Schrieken, B. & Emmelkamp, P.M. (2003). Interapy: a controlled randomized trial of the standardized treatment of posttraumatic stress through the internet. Journal of Consulting and Clinical Psychology,71, 901-909.).

Resultaten
Uit de resultaten van het uitgevoerde onderzoek blijkt dat de online behandeling zeer effectief is: 72 % van een groep behandelde seksueel getraumatiseerde jongeren tussen de 14 en de 25 jaar raakte ermee van zijn klachten af. Ze voelden zich na de behandeling bovendien sterker.

De behandeling
De online behandeling is landelijk beschikbaar. Hij duurt 12 weken en wordt uitgevoerd door speciaal getrainde psychologen van Interapy. De behandeling wordt sinds 2015 alleen nog vergoed voor cliënten van 18 jaar of ouder. U kunt hier meer informatie over de behandeling vinden.