Lopende projecten bij Interapy

Kijk hier voor informatie over de huidige projecten van onze onderzoek- en ontwikkelafdeling.
eMEN
Samen met vijf partnerlanden gaat Nederland het gebruik van toegankelijke, betaalbare en effectieve digitale gezondheidszorg in Noordwest Europa stimuleren. Dit doen we onder andere door het inzetten van meer innovatieve en hoogwaardige eGGZ (eHealth) producten die binnen eMEN ontwikkeld worden.

eGGZ
In het eGGZ innovatie- en implementatiecentrum werken MKB en kennis- en zorginstellingen in Nederland samen aan de ontwikkeling en implementatie van nieuwe producten in de GGZ. Het doel is opschaling van het gebruik van eMental Health in de geestelijke gezondheidszorg.