Wetenschap

Interapy heeft een eigen onderzoek- en ontwikkelafdeling die nauw samenwerkt met verschillende universiteiten en kennisinstituten. Hieronder vindt u een overzicht van de publicaties van Interapy.

 • Blog: Geprotocolleerde cognitieve gedragstherapie van klinische en subklinische paniekstoornis, via het internet

  In dit artikel presenteren wij een geprotocolleerde cognitieve gedragstherapie die volledig via het internet wordt uitgevoerd. We beschrijven de screeningsmethode, de behandelementen en een vergelijkende studie waarbij de resultaten van de behandeling worden vergeleken met die van een wachtlijstcontrole groep. Daarnaast is ter illustratie een gevalsbeschrijving opgenomen. Lees meer
  12-07-2012, door Interapy Nederland
 • Blog: Standardized Web-Based Cognitive Behavioural Therapy of Mild to Moderate Depression: A Randomized Controlled Trial with a Long-Term Follow-Up

  The authors assess the efficacy of therapist-guided web-based cognitive behavioural treatment (web-CBT) of mild to moderate depression. Fifty-four individuals with chronic, moderate depression participated in a randomized wait-list controlled trial, with an 18-month follow-up (immediate treatment: n536, wait-list control: n518). Lees meer
  12-07-2012, door Interapy Nederland
 • Blog: De geprotocolleerde Interapy-behandeling van depressie via het internet

  Dit artikel beschrijft de procedure, de behandeling en de resultaten van een vergelijkende studie onder cliënten die matig tot ernstig depressief waren. De cliënten die direct actief werden behandeld (N = 32) verbeterden significant meer dan de cliënten in de psychoeducatieconditie. Lees meer
  12-07-2012, door Interapy Nederland
 • Blog: Langetermijneffecten van de Interapy Burnout-behandeling

  In dit artikel bespreken we de resultaten van een onderzoek naar de effecten van Interapy Burn-out op lange termijn. Het betreft een follow-up studie na ruim tweeënhalf jaar, waaraan 69 personen deelnamen uit de behandelgroep van Lange et al. Op een website vulden zij een aantal vragenlijsten in. Verbeteringen die tijdens de behandeling waren opgetreden, bleken na tweeënhalf jaar te zijn behouden. De resultaten waren niet het gevolg van aanvullende behandelingen of medicijngebruik. Deelnemers toonden zich nog steeds tevreden over de behandeling. Lees meer
  12-07-2012, door Interapy Nederland
 • Blog: Preventie en behandeling van burnout via het internet

  Er is de afgelopen jaren flink geëxperimenteerd met computerprogramma’s waar geen behandelaar aan te pas komt. De resultaten hiervan zijn wisselend (Hester en Delaney, 1997; Marks, Shaw, & Parkin, 1998; Miller & Gergen, 1998; Schneider, Walter, & O’Donnell, 1990; Servan-Schreiber, 1986). Het internet biedt nieuwe mogelijkheden, zoals geprotocolleerde interventieprogramma's waarbij een behandelaar wel degelijk contact heeft met de cliënt zonder dat ze elkaar zien. Lees meer
  12-07-2012, door Interapy Nederland