Nieuws

Hieronder staan nieuwsberichten van Interapy.

De DIPP, de interactieve indicatiehulp van Interapy, heeft het MIRRO-certificaat

Door Interapy | Mar 20, 2015

Deze maand heeft de Stichting MIRRO de Digitale Indicatiehulp Psychische Problemen (DIPP) goedgekeurd als beslisondersteunende tool bij indicatiestelling door Huisartsen en POH-GGZ's. Zorginstellingen met een certificaat van de Stichting MIRRO kunnen de tool opnemen in hun kwaliteitssysteem voor onderbouwde indicatiestelling.
 
De DIPP is ontwikkeld door Interapy en HSK met steun van INPREZE, een samenwerkingsverband voor de ontwikkeling voor hoogwaardige digitale tools in de zorg. Het instrument wordt gevalideerd in samenwerking met de afdeling Psychometrie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

De DIPP is opgezet als een interactieve workflow die het gehele indicatietraject kan ondersteunen en bestaat uit een platformonafhankelijke cliënt-app (smartphone, tablet, PC), een virtueel secretariaat en een interactieve indicatie- en rapportagetool voor professionals.

Basisvragenlijst van de DIPP is de Vierdimensionale klachtenlijst (4 DKL: Terluin, 1996, 1998a, 2002), aangevuld met vragen over klacht- en zorghistorie, medicijn- en middelengebruik, suïcide- en psychoserisico (Lange, Schrieken, Blankers, van de Ven, & Slot, 2000).

De daarmee verzamelde informatie wordt geordend op basis van de hhm-zorgzwaartecriteria. Aan elk criterium wordt door het programma een bepaald gewicht toegekend. De arts, POH-GGZ of psycholoog toetst in een gesprek stapsgewijs dit gewicht en komt zo tot een beredeneerd (door)verwijsadvies.

Bij de criteria voor indicatiestelling is uitgegaan van de richtlijn Bouwstenen zorgpaden Basis-GGZ (ROS-netwerk - Trimbos Instituut, 2014) met daarin onder andere de herzien versie van de zorgpaden depressie (Franx & van Splunteren, 2014a), angst (Franx & van Splunteren, 2014b) en problematisch alcoholgebruik (Franx & van Splunteren, 2014c). 

Referenties

Franx, G., & van Splunteren, G. (Red.) (2014a). Zorgpad Depressie, Herziene versie november 2014. ROS-netwerk,Trimbos instituut, van http://www.eerstelijnsggz.nl/documenten/zorgpad-depressie-2014.pdf

Franx, G., & van Splunteren, G. (Red.) (2014b). Zorgpad Angststoornissen, Herziene versie november 2014. ROS-netwerk,Trimbos instituut, van http://www.eerstelijnsggz.nl/documenten/zorgpad-angststoornissen-2014.pdf

Franx, G., & van Splunteren, G. (Red.) (2014c). Zorgpad Problematisch Alcoholgebruik, Herziene versie november 2014. ROS-netwerk,Trimbos instituut, van http://www.eerstelijnsggz.nl/documenten/zorgpad-alcohol-2014.pdf

Lange, A., Schrieken, B., Blankers, M., Ven, J-P van de, & Slot, M. (2000).Constructie en validatie van de Gewaarwordingenlijst (GL); een hulpmiddel bij het signaleren van een verhoogde kans op psychosen. Directieve Therapie, 20 (2), 162 -173.

ROS-Netwerk, Trimbos Instituut (2014), Handleiding bouwstenen zorgpaden basis GGZ, van http://www.eerstelijnsggz.nl

Terluin, B. (1996). De Vierdimensionale Klachtenlijst (4DKL). Huisarts en Wetenschap, 39, 538-547.

Terluin, B. (1998a). De Vierdimensionale Klachtenlijst (4DKL). in de huisartspraktijk. De Psycholoog, 33, 18-24.

Terluin, B. (1998b). Wat meet de Vierdimensionale Klachtenlijst (4DKL) in vergelijking met enkele bekende klachtenlijsten?. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 76, 435-442.

Meer weten over Interapy?