Blog

Wat is er actueel op het gebied van seksueel trauma? Zijn er relevante ontwikkelingen? Is er een belangrijk artikel verschenen? Heeft de Interapy-blogger iets interessants gelezen? Onze psychologen houden je op de hoogte.

Gesis en gefluit op straat

Door User Not Found | 06-08-2012, “Psssssss dushi*, wil je niet liever met mij meerijden?” Het kleine vrachtwagentje mindert vaart en uit het naar beneden gedraaide raampje hangt een man half omgedraaid, petje op en een brede grijns op zijn gezicht. Vrolijk zwaai ik hem toe, schud van nee en ren verder. Ik ben even terug op Curaçao, het Caribische eiland waar ik langere tijd met man en kinderen heb gewoond. Heerlijk een paar weken op vakantie. Omdat het overdag snel te heet wordt loop ik ’s ochtends zo tegen 07.00 uur regelmatig hard, vlak langs de zee. Het vrachtwagentje en het geroep van de man stemt me vrolijk, voor mij hoort dit bij Curaçao!

(*Dushi betekent lekker en zoet en zou je kunnen vertalen met ‘schatje’ of ‘liefje’).

Deze vakantie lees ik ook in studieboeken. Eind september ga ik beginnen met een vervolg studie; een master of science in de seksuologie aan de Universiteit van Leuven. Naast mijn werk bij Interapy ga ik me verdiepen in het brede veld van de seksuologie. Ik zal regelmatig in deze blog schrijven over wat ik tijdens de studie leer en lees, wat me opvalt, kortom, wat mij interessant lijkt om te delen.

Ik ben dus alvast begonnen met een paar boeken die volgend jaar vast en zeker tijdens colleges zullen worden besproken. Gisteren las ik een hoofdstuk uit het dikke ‘standaardwerk’ van de seksuologie (‘Seksuologie’ is ook de titel van het boek) onder redactie van L. Gijs, Gianotten, I. Vanwesenbeeck en P.T.M. Weijenborg . In dit hoofdstuk wordt helder geschreven over de verschillende vormen van seksueel geweld en wat er onder verstaan wordt. Nu is het zo dat er verschillende begrippen gehanteerd worden, de ene keer wordt er over seksueel geweld gesproken, de andere keer over seksueel misbruik. Wat wordt er met deze verschillende begrippen bedoeld?

Allereerst is het goed om te weten dat seksueel geweld een verzamelterm is voor allerlei vormen van seksueel getint gedrag dat grenzen van anderen overschrijdt en als ongewenst wordt ervaren.

Naast seksueel geweld en seksueel misbruik worden ook de termen seksuele intimidatie en seksueel overschrijdend gedrag gebruikt . Deze begrippen verschillen van elkaar maar ze hebben ook overlap. Daarom zal ik de verschillende begrippen hieronder kort beschrijven.

Ook in bovenstaand boek wordt seksueel geweld als overkoepelende term gebruikt.

De term seksueel misbruik wordt gebruikt wanneer het gaat om een afhankelijkheidsrelatie met een groot machtsverschil of leeftijdsverschil. Bijvoorbeeld seksueel misbruik van kinderen door volwassenen, van een leerling door een docent, binnen de sport door een coach of trainer, of seksueel misbruik van een hulpbehoevende oudere.

Het begrip seksuele intimidatie wordt gebruikt voor seksuele toespelingen en toenaderingen en ongewenste pogingen om seksuele betrekkingen aan te gaan, al dan niet gepaard gaande met machtsmisbruik of chantage. Bijvoorbeeld wanneer een groepsleider onder het mom van seksuele voorlichting voordoet wat masturberen is. Of een revalidatiearts die bij het passen van een korset de borsten van een vrouw betast. Seksuele intimidatie kan ook plaats vinden tussen collega’s op het werk of tussen leidinggevenden en ondergeschikten.

Seksueel overschrijdend gedrag tenslotte is de term voor alle gedrag dat seksueel getint is en de normen en grenzen van het slachtoffer overschrijdt. Bijvoorbeeld wanneer er opvallend porno wordt bekeken op de computer, er seksmoppen worden getapt of dubbelzinnige opmerkingen worden gemaakt.

Belangrijk bij al de vormen van seksueel geweld is dat de subjectieve beleving van het gedrag bepalend is: het gaat er dus om hoe het gedrag door het slachtoffer wordt ervaren en niet hoe de intentie van de pleger van het voorval is.

Terug naar de vroege ochtend aan zee, de man die half uit zijn vrachtwagentje sist en roept iets naar mij. Ik moest er om lachen, mijn normen en grenzen werden niet overschreden en ik voelde me niet onveilig. Maar in een andere situatie, bijvoorbeeld een vroege ochtend in Nederland, op een verlaten landweggetje zou ik me wél onveilig hebben gevoeld.

Ondertussen is er in Nederland (maar ook in Frankrijk en België) een discussie op gang gekomen naar aanleiding van een documentaire van de Belgische studente Sofie Peeters. Deze documentaire met als titel “Femme de la rue’ gaat over ongewenste seksuele intimiteiten (seksueel overschrijdend gedrag) en seksuele intimidatie in de straten van Brussel.

Ik heb de documentaire bekeken , die duurt zo’n kleine 20 minuten en is zeker de moeite waard. Op een heldere manier word je als kijker geconfronteerd met wat er gebeurt in een bepaalde Brusselse wijk. Telkens worden de grenzen van vrouwen op straat overschreden; deze vrouwen wijzen af of negeren en worden vervolgens uitgescholden. Ik vind het dapper van deze jonge filmster om dit onderwerp op deze manier aan de orde te brengen en bespreekbaar te maken. Dapper omdat het veelal gaat om allochtone jongens en mannen die dit intimiderende gedrag vertonen. Kijk zelf!

De gehele documentaire plus een inleidend interview met de maakster is te zien op you tube.

Wil je meer weten over seksueel trauma?

Lees meer over seksueel trauma: