Blog

Wat is er actueel op het gebied van seksueel trauma? Zijn er relevante ontwikkelingen? Is er een belangrijk artikel verschenen? Heeft de Interapy-blogger iets interessants gelezen? Onze psychologen houden je op de hoogte.

Zonde

Door User Not Found | 16-10-2012,

Naar aanleiding van het verschijnen van het rapport Samson komen veel schrijnende verhalen van slachtoffers in het nieuws. Deze slachtoffers vertellen over de nachtmerries waar ze last van hebben en de herbelevingen. Ze voelen zich angstig en gespannen en er spelen vaak  lichamelijke klachten zoals buikpijn en hoofdpijn .

Zo’n ingrijpende gebeurtenis als seksueel misbruik beïnvloedt de manier waarop iemand over zichzelf, zijn lichaam en over andere mensen denkt negatief.  Er spelen schaamtegevoelens en vaak ook schuldgevoelens.  Het vertrouwen in anderen ( waaronder vaak ook in hulpverleners) is aangetast. Mensen voelen zich onveilig door wat er gebeurd is en zijn bang dat het hen, of hun kinderen  weer overkomt.

Omdat het vertrouwen is geschonden en de gevoelens van schaamte een grote rol spelen wordt passende hulp vaak niet gevonden. Vooral praten erover blijkt een te grote drempel.

Ik vind dat zonde. Zonde omdat er prima behandelingen zijn. Passende hulp die er op gericht is om het misbruik en de gevolgen te verwerken. Behandeling voor zowel slachtoffers, als voor de ouders of andere direct betrokkenen.

Interapy biedt een intensieve, kortdurende online  verwerkingsbehandeling aan via het geschreven woord; http://www.interapy.nl/trauma/behandeling. Vanachter de computer ga je aan de slag met gerichte schrijfopdrachten, in jouw eigen veilige en vertrouwde omgeving.  Gevoelens van schaamte naar de hulpverlener toe spelen een minder grote rol, je ziet je psycholoog immers niet. Hierdoor ligt de drempel om te praten (schrijven!) over wat er is gebeurd lager.  Ik hoor het zelf ook vaak van cliënten, dat ze liever schrijven over wat er is gebeurd dan dat ze erover praten. En hoewel het schrijven ook niet makkelijk is, ze merken dat het hen helpt.  Het helpt om de heftige emoties minder heftig te laten worden en de gevoelens van schaamte en schuld aan te pakken.

Naast de meer algemene  verwerkingsbehandeling is er een behandeling speciaal voor misbruikte jongeren. Overigens is deze behandeling ook zeer geschikt voor ‘oudere  jongeren’; http://www.interapy.nl/verkrachting/behandeling .

Deze behandeling  is door Interapy, de Universiteit van Amsterdam en Rutgers WPF ontwikkeld.  Uit het wetenschappelijk onderzoek dat is gedaan naar de effectiviteit van de behandeling blijkt  dat slachtoffers via een online behandeling wél durfden om hun klachten aan te pakken. Ook blijkt de online aanpak net zo effectief als face to face contact. Alle Interapy behandelingen zijn opgenomen in het basispakket van alle Nederlandse  ziektekostenverzekeraars. Als je vragen hebt over de verwerkingsbehandelingen van Interapy kun je contact opnemen met mij of met mijn collega psychologen van de behandelcoördinatie; 020 7988300.

Wil je meer weten over seksueel trauma?

Lees meer over seksueel trauma: