Wetenschap

Onze behandelingen zijn wetenschappelijk onderbouwd. Nieuwe behandelingen worden uitvoerig onderzocht op kwaliteit en effectiviteit, in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam. Hieronder vind je een overzicht van de publicaties van Interapy en ander interessant wetenschappelijk onderzoek.

Online behandeling van seksueel misbruikte adolescenten - Ethische dilemma’s en resultaten van een geprotocolleerde trial

Door Interapy Nederland | 12-07-2012, Samenvatting
Het hier gepresenteerde artikel bevat twee thema’s. (a) De moeilijkheid om een populatie van getraumatiseerde jongeren in behandeling te krijgen. Hieronder valt de vraag wat men kan doen om te voorkomen dat degenen die interesse in de behandeling tonen zich terugtrekken voordat zij met de behandeling beginnen (pre-treatment withdrawal). (b) De  effectiviteit van de behandeling voor degenen die met de behandeling starten. De thema’s lopen door elkaar aangezien zij met elkaar te maken hebben. Zo zijn er in het kader van het eerste thema maatregelen genomen inzake het design en metingen (het tweede  thema). In de beschouwing gaan we in op de resultaten van degenen die de behandeling zijn begonnen en op wat we hebben geleerd over het patroon van terugtrekking voorafgaand aan de behandeling. Hier worden beide thema’s weer gescheiden.

Download hier het hele artikel