Behandelingen

Al onze behandelingen bestaan uit cognitief gedragstherapeutische interventies. Wij werken met vaste protocollen waarvan wetenschappelijk is bewezen dat ze effectief zijn in de behandeling van de betreffende stoornis.

Online behandelingen

Algemeen online onderzoek

Interapy biedt een algemene screening die ondersteuning biedt bij indicatiestelling. Naar aanleiding van een gestandaardiseerd onderzoek én een telefonisch gesprek krijgt uw patiënt een persoonlijk behandeladvies van onze psychologen.

Post-traumatische Stress (gemiddelde behandelduur 8 weken)

De behandeling bestaat uit 10 gestructureerde schrijfopdrachten waarin exposure plaatsvindt aan de traumatische ervaring. Tevens onderzoekt uw patiënt negatieve gedachten en gevoelens die hem belemmeren de gebeurtenis een plek te geven.

U kunt hier een indicatiewijzer bekijken met de meest voorkomende symptomen van PTSS.

Depressie (gemiddelde behandelduur 21 weken)

Uw patiënt leert een andere kijk te ontwikkelen op zichzelf, de wereld en anderen. Ontspanning, beweging en het inbouwen van plezierige activiteiten zijn belangrijke aandachtspunten in de aanpak van stemmingstoornissen. Uw patiënt krijgt handvatten waarmee hij zelf zijn stemming kan verbeteren. Veel aandacht wordt ten slotte besteed aan terugvalpreventie, vanwege het cyclische karakter van de stoornis.

U kunt hier een indicatiewijzer bekijken met de meest voorkomende symptomen van depressie.

Burnout (gemiddelde behandelduur 19 weken)

Time management, het inbouwen van ontspanning, grenzen stellen en werkhervatting zijn de kernpunten van deze behandeling. In de behandeling wordt veel aandacht besteed aan terugvalpreventie, zodat stressklachten in de toekomst kunnen worden voorkomen.

U kunt hier een indicatiewijzer bekijken met de meest voorkomende symptomen van burnout.

Rouwverwerking (gemiddelde behandelduur 8 weken)

Door gestructureerde schrijfopdrachten helpen wij uw patiënt het verwerkingsproces op gang te brengen. In de behandeling gaat uw patiënt stilstaan bij het verlies en de moeilijkste momenten daarin.

U kunt hier een indicatiewijzer bekijken met de meest voorkomende symptomen van gestagneerde rouw.

Paniekklachten (gemiddelde behandelduur 19 weken)

In de paniek behandeling krijgt uw patiënt veel informatie over hoe paniek werkt en wat het in stand houdt. Thuis oefent uw patiënt met exposure technieken om de paniekklachten onder controle te krijgen.

U kunt hier een indicatieformulier downloaden met de meest voorkomende symptomen van paniek.

Verkrachting en aanranding (gemiddelde behandelduur 12 weken)

Deze behandeling is speciaal toegespitst op patiënten die slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld (zoals verkrachting of aanranding) of seksuele intimidatie (bijvoorbeeld via internet). Door schuld- en schaamtegevoelens durven patiënten nauwelijks te praten over wat hen is overkomen. De laagdrempeligheid van Interapy is in dat opzicht een uitkomst. In deze behandeling leren patiënten nare seksuele ervaringen te verwerken en wordt specifiek aandacht besteed aan intimiteit, relaties en seksualiteit.

Eetproblemen (gemiddelde behandelduur 22 weken)

Tijdens de eetproblemenbehandeling  ontwikkelt uw patiënt een regelmatig en gevarieerd eetpatroon zonder eetbuien. Er wordt al snel de afspraak gemaakt om niet meer te compenseren en er wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen van zelfcontrolevaardigheden bij eetbuidrang. Verder komt de manier waarop patiënten over zichzelf en hun lichaam denken uitgebreid aan bod.

Hybride en face-to-face behandelingen

Sinds 2012 werkt Interapy samen met HSK en Psycholoog in Praktijk (PiP). De HSK Groep is een organisatie die effectieve psychologische behandelingen aanbiedt voor patiënten met psychische stoornissen. HSK beschikt over een landelijk dekkend netwerk van vestigingen. PiP is een zusterorganisatie van HSK en is gespecialiseerd in de behandeling en diagnostiek van eerstelijns psychische problematiek.

Interapy biedt naast online behandeling, samen met HSK nu ook hybride behandelingen aan. Hybride behandelingen combineren online hulp met waar nodig face-to-face gesprekken. Hiermee kan de zorg nog meer op maat worden geboden. Mocht op basis van de diagnostiek een behandeling bij een eerstelijnspsycholoog passender zijn, dan kunnen de psychologen van PiP daarin voorzien.

Lees meer over de verwijsprocedure onder Aanpak Interapy

Interapy Business

Aanvullend kan er naast een van de behandelingen gekozen worden voor Interapy Business. Een  aanvullend werkgeverstraject gericht op spoedig herstel, hervatting van het werk of verzuimreductie. Tijdens de Interapy behandeling  is er  voortdurend aandacht voor werkhervatting en terugvalpreventie. Daarnaast vindt er terugkoppeling plaats aan verwijzers en opdrachtgevers en is er sprake van een telefonisch overleg. U kunt hier een productoverzicht downloaden met meer informatie over het Interapy business pakket.

Wilt u meer informatie?

Stuur een e-mail of bel tijdens kantooruren naar:

088 - 11 55 811

Onze mensen helpen u graag verder, zonder enige verplichting.