Indicatie preventie en behandeling burnout

De cliënt heeft de volgende hoofdklachten:

 • lichamelijke of mentale uitputting
 • cynisme/verbitterdheid over werksituatie

Interapy behandeling voor preventie en behandeling burnout is bestemd voor de cliënt die:

 • onder hoge werkdruk staat of stond
 • nog (gedeeltelijk) werkt of inmiddels thuis zit

De cliënt kan naast hoofdklachten last hebben van één of meer van de volgende klachten:

 • chronisch moe
 • last van lage rugklachten en/of RSI
 • spanningsklachten
 • lusteloos
 • leeg gevoel
 • uitgeput
 • cynisch
 • negatief zelfbeeld
 • emotionele uitbarstingen
 • last van maag/darm problemen
 • hoge bloeddruk
 • nachtmerries
 • sociale angst
 • slaapproblemen
 • werkverzuim

Interapy is niet geschikt voor cliënten die:

 • in de afgelopen 3 jaar een suïcidepoging hebben ondernomen
 • positieve psychotische symptomen hebben (wanen, hallucinaties)
 • ernstige dissociatieve klachten hebben (dissociatieve identiteitsstoornis)
 • psychoseremmers (neuroleptica) gebruiken

NB: In de diagnostische screening van Interapy worden bovenstaande exclusiecriteria uitgevraagd (vragenlijsten & telefonisch interview). Na toelating tot de behandeling draagt de behandelaar van Interapy de volledige behandelverantwoordelijkheid.

Preventie en behandeling van burnout wordt niet vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet. Interapy stelt objectief en geformaliseerd vast of er sprake is van een psychische stoornis of van een (dreigende) burnout. Is er geen sprake van verzekerde zorg dan bieden wij de cliënt de mogelijkheid om de behandeling zelf te betalen.

Voor overleg of info kun u altijd contact met ons opnemen.

Stuur een e-mail of bel tijdens kantooruren naar:

088 - 11 55 811