Nieuws

Hieronder staan nieuwsberichten van Interapy.

Interapy werkt mee aan ontwikkeling kwaliteitskeurmerk online zorg

Door Onlinehulpstempel | Nov 02, 2012

Utrecht, 1 november 2012. Consumenten duidelijkheid bieden over de kwaliteit van online hulpprogramma's op het gebied van geestelijke gezondheid. Dat is het doel van het Onlinehulpstempel, dat is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van VWS en dat vandaag officieel gepresenteerd wordt op het Congres Online Hulp. Het Onlinehulpstempel voorziet in een behoefte van verschillende partijen. Consumenten, patiënten, het GGZ werkveld, overheid en zorgverzekeraars krijgen met het stempel handvatten voor beoordeling van kwaliteit in een online wereld waar bijna dagelijks nieuwe hulpprogramma's worden gelanceerd.

Stel je voor: je vindt dat je teveel drinkt en je wilt daar iets aan doen. Als eerste google je op internet en er worden allerlei internetprogramma's aangeboden. Fijn, want het is niet echt iets waar je mee te koop loopt en een afspraak maken met hulpverlener is ook wel een drempel. Of je maakt je zorgen om je vriend die depressieve klachten heeft, je gaat voor hem op zoek op internet voor hulp en vindt een pagina vol met links naar verschillende sites. Handig! Wie echter met een internetprogramma aan de slag gaat, wil wel graag weten of het programma ok is en ook echt kan helpen. Maar wat is nou betrouwbaar aanbod? Het Onlinehulpstempel biedt deze duidelijkheid.

Hoe werkt het?

Online GGZ-hulp bestrijkt een terrein waarbij mensen hun persoonlijke geestelijke gezondheidsproblemen delen via de digitale wereld met mensen die ze niet kennen en waarschijnlijk nooit persoonlijk zullen ontmoeten. En toch moet je ze 100 procent kunnen vertrouwen. Daarom is het belangrijk dat er met hun persoonlijke informatie veilig en voorzichtig wordt omgesprongen. Dit is in het Stempel vertaald in vragen over het criterium Techniek & Veiligheid. Andere beoordelingscriteria zijn effectiviteit, transparantie en gebruikersvriendelijkheid.
Na de lancering op 1 november kunnen aanbieders hun website aanmelden om het Stempel te verwerven. Het Stempel bestaat uit een expertoordeel en gebruikersoordelen. De eerste stap is dat aanbieders met behulp van een vragenlijst (zelfcertificeringslijst) het eigen aanbod beoordelen aan de hand van de verschillende criteria. Als de lijst is ingevuld, kan deze formeel ingediend worden voor beoordeling door experts. Wanneer de experts een positieve beoordeling geven, ontvangt de interventie het Onlinehulpstempel én wordt de interventie opgenomen in het overzicht Goedgekeurd Hulpaanbod. Vanaf dit moment kunnen gebruikers ook hun oordeel geven.

Innovatie stimuleren

Uitgangspunt en uitdaging bij het Onlinehulpstempel is om enerzijds het kaf van het koren te scheiden en aan de andere kant kwaliteit en innovatie te stimuleren. Daarom zijn er vragen over de basis kwaliteit, bijvoorbeeld dat de inhoud van het aanbod minimaal gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek en GGZ-richtlijnen. En er zijn vragen die aanbieders stimuleren om na te denken over hoe bepaalde aspecten verbeterd of aantrekkelijker, gemakkelijker of laagdrempeliger kunnen. 

Experts

Het Onlinehulpstempel is ontwikkeld in samenwerking met GGZ-professionals die aan de wieg hebben gestaan van verschillend online hulpaanbod, en die input hebben geleverd vanuit theoretisch en praktisch perspectief. Deze en andere experts vormen samen een poule die de interventies en modules gaan beoordelen.

De volgende organisaties zijn betrokken bij het OnlineHulpstempel: 113 Online, Altrecht, AMC-UVA, Dimence, GGZ Nederland, Interapy, Jeugdriagg Noord Holland Zuid, Lentis, Stichting E-hulp.nl, Netwerk Online Hulp, Tactus, TNO en VNN (Verslavingzorg Noord Nederland). Kijk op www.onlinehulpstempel.nl voor meer informatie.

Voor meer informatie neem contact op met de persvoorlichters:  

Marjan Heuving, tel 030 - 297 11 38 of 06 – 5139 5629
Laila Zaghdoudi, tel 030-295 93 82 of 06 – 5345 4002

Meer weten over Interapy?