Onderzoek en ontwikkeling bij Interapy

Interapy heeft een eigen onderzoeks- en ontwikkelafdeling die nauw samenwerkt met verschillende universiteiten en kennisinstituten.

Op onze onderzoeks- en ontwikkelafdeling worden nieuwe Interapyproducten ontwikkeld, wetenschappelijk onderzocht, en geïmplementeerd.

Denk aan nieuwe behandelingen, maar ook aan online instrumenten voor vroegscreening, indicatiestelling, effectmetingen, rapportage en opleiding. Er vindt promotieonderzoek plaats en vele psychologen zijn hier inmiddels afgestudeerd.

De afgelopen jaren hebben we veel in Europees verband gewerkt. Samen met verschillende projectpartners proberen we het gebruik van e-health in Europa te bevorderen. Kijk voor meer informatie bij onze lopende en afgeronde projecten.