Privacy

Interapy gaat volgens de wettelijke regels op een vertrouwelijke manier om met cliëntgegevens.

Interapy hanteert een aantal belangrijke veiligheidsmaatregelen die ervoor zorgen dat je gegevens bij ons in goede handen zijn.

Beveiligde website

De communicatie tussen jou en je behandelend psycholoog gebeurt in principe uitsluitend via de computer. Je krijgt een unieke gebruikersnaam en wachtwoord dat je toegang geeft tot je eigen website. Deze manier van elektronisch communiceren is volledig beveiligd, de gegevens worden versleuteld. Met de modernste middelen beveiligt Interapy de online communicatie en wordt de vertrouwelijkheid van het contact tussen jou en je psycholoog gewaarborgd.

Dossier

Alle informatie over je behandeling -ingevulde vragenlijsten, uitgevoerde opdrachten, reacties van je behandelaar - maken deel uit van je medisch dossier. Je bepaalt zelf wie inhoudelijk over de voortgang van de behandeling wordt geïnformeerd.

Er wordt geen informatie over een behandeling aan derden verstrekt. Uitgezonderd is waar we wettelijk toe verplicht zijn.

Administratie

Administratieve informatie over een behandeling wordt door Interapy opgeslagen en staat ter beschikking aan de partijen die daar - om redenen van betaling en controle - recht op hebben.

In communicatie met bijvoorbeeld je huisarts word je met een cliëntnummer aangeduid. Namen en cliëntnummers worden door Interapy in gescheiden bestanden bewaard.

Registraties van Interapy zijn bekend bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Het College ziet toe op een goede uitvoering van het gebruik van de persoonsgegevens.