Nieuws

Hieronder staan nieuwsberichten van Interapy.

Universiteit van Amsterdam: online psychotherapie van Interapy is effectief

Door Interapy | Jan 23, 2013

Online cognitieve gedragstherapie resulteert in 71 % van de gevallen in grote en significante klachtvermindering. Dit blijkt uit het proefschrift van Jeroen Ruwaard waar hij op 8 februari 2013 in Amsterdam op promoveert. Ruwaard onderzocht in samenwerking met behandelorganisatie Interapy de resultaten voor online behandelingen voor posttraumatische stress, burn-out, depressie, paniek en eetstoornissen.

Het levert verrassende resultaten op: terwijl er debat is over hoge uitvalscijfers in de e-health, was de uitval in deze studie vergelijkbaar met face-to-face cognitieve gedragstherapie: vijfzevende van alle cliënten in de praktijkstudie maakte de behandeling af. Het proefschrift bevat vier streng experimentele studies en een praktijkstudie met resultaten van 1.500 cliënten die naar behandelorganisatie Interapy werden verwezen voor online cognitieve gedragstherapie.

Opzet

De UvA-studie is bijzonder; binnen het praktijkonderzoek naar effecten van psychotherapie zijn er nagenoeg geen vergelijkbare studies qua omvang, methodologisch detail en nauwkeurigheid. Onder andere sterk in de opzet is dat in de experimentele- en praktijkstudies dezelfde meetinstrumenten worden gebruikt. Dit is mogelijk omdat Interapy Routine Outcome Monitoring (ROM; standaard effectmeting van behandelingen) toepast. Ruwaard heeft ook beoordelingen van cliënten zelf in het onderzoek verwerkt. Onder andere door het laten geven van een rapportcijfer aan de online psycholoog (gemiddeld een 8,5).

Zorgrevolutie

Jeroen Ruwaard: ‘Ik zie mijn proefschrift als een pleidooi voor wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van online zorg. Door de beschikbaarheid van informatietechnologie zijn er opeens veel meer mogelijkheden om de nieuwe hulpvormen te ontwikkelen: de internettherapie van Interapy is één voorbeeld, maar er is van alles van begeleide zelfhulp, toepassingen van ‘virtual reality’ tot serious gaming. Er gebeurt dus veel en dat kan ook veel opleveren: in het beste geval zorg die beter, toegankelijker èn goedkoper is. Maar dat weet je alleen als je het onderzoekt. Er moet veel gebeuren voordat je weet of een hulpvorm een cliënt werkelijk van zijn klachten afhelpt: minimaal een gecontroleerde studie; en daarna vooral niet stoppen met meten, maar er in de praktijk mee doorgaan. Dat is overigens ook fijn voor de behandelaars, want dan weten ze wat hun therapie oplevert.’

‘Wat mij zorgen baart is dat ik zie dat er veel e-health toepassingen in de praktijk worden geïntroduceerd zonder dat er behoorlijk effectiviteitsonderzoek naar is gedaan. Ik vind het vreemd dat er aan de onderbouwing van specifieke behandelingen van psychische klachten blijkbaar zo weinig eisen worden gesteld. Vergelijk dat eens met de eisen die aan farmaceutisch onderzoek gesteld worden voordat er een nieuw medicijn geïntroduceerd mag worden’, aldus Ruwaard.

Interapy

Alle online behandelingen in het onderzoek werden uitgevoerd door Interapy, sinds 2001 de grootste online behandelorganisatie van Nederland. Er zijn meer dan 6000 cliënten online behandeld. Interapy geeft online cognitieve gedragstherapie die na huisartsverwijzing wordt vergoed in het basispakket van de zorgverzekering. Het online behandelmodel van Interapy is een combinatie van wetenschappelijk onderbouwde interventies en persoonlijke behandeling door een psycholoog. Therapeut en cliënt werken beiden vanuit huis. De effectiviteit van elke behandeling wordt gemeten.

Meer weten over Interapy?