Nieuws

Hieronder staan nieuwsberichten van Interapy.

Interapy participeert in eHealth kennisplatform INPREZE

Door Interapy | May 03, 2013


Op dinsdag 25 juni vindt er een startconferentie plaats in het kader van het project INPREZE. Dit project voorziet in het  oprichten van een kennisplatform voor het (door)ontwikkelen van innovatieve ICT toepassingen voor online preventie, zelfhulp en indicatiestelling in de geestelijke gezondheidszorg. 

Veel organisaties die actief zijn in of voor de GGZ hebben de afgelopen jaren online toepassingen ontwikkeld, voor preventie, zelfhulp en behandeling. De grootste uitdaging hierbij is het realiseren van brede implementatie van online toepassingen en ervoor zorgen dat deze op een goede (veilige) manier worden ingezet. Voor het succesvol implementeren van eGGZ toepassingen is een sterkere bundeling van kennis noodzakelijk alsook een betere samenwerking binnen de keten.

Tijdens dit congres zal het voorgaande uitgebreid aan de orde komen en krijgt u de gelegenheid om organisaties te ontmoeten die actief zijn binnen de eGGZ. U wordt geïnformeerd over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van eGGZ en u kunt zich tevens aanmelden voor (gratis) deelname aan het INPREZE kennisplatform. Dit platform gaat dat de komende tijd verschillende bijeenkomsten  organiseren en wetenschappelijk onderzoek uitvoert naar o.a. de effectiviteit van online toepassingen. 

INPREZE wordt medegefinancierd door de Europese Commissie, de provincie Noord-Holland en de Rijksoverheid. Het project  wordt uitgevoerd door de volgende projectpartners:

  • Stichting Arq
  • AMC Divisie Psychiatrie
  • Dr. Leo Kannerhuis
  • Interapy

 Voor aanmelden en het programma ga naar: www.cogis.nl/inprezeconferentie

 

Voor meer informatie: www.inpreze.nl

Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.”

  

INPREZE is mede tot stand gekomen met financiële steun van de provincie Noord-Holland.

Meer weten over Interapy?