Nieuws

Hieronder staan nieuwsberichten van Interapy.

Najaarssymposium: Veerkracht online

Door Inpreze | Oct 22, 2014

Op donderdag 20 november aanstaande vindt in het kader van het INPREZE-project het najaarssymposium 'Veerkracht online. Toepassingen voor preventie en praktijk' plaats.

Op dit symposium staan de volgende vragen centraal: Kunnen online programma's die gericht zijn op preventie mensen weerbaarder maken voor bepaalde gebeurtenissen? En als dit zo is, zou het dan ook mogelijk zijn om van veerkracht gebruik te maken in het kader van een behandeling? In het bijzonder is aandacht voor (online) toepassing van preventie en (zelf)hulp bij hoog-risicoberoepen en in de zorgsector. Kunnen we hulpverleners helpen in het omgaan met agressie en de gevolgen daarvan? Gedurende een aantal plenaire lezingen en parallelsessies zal op deze, en andere vragen worden ingegaan.

Doelgroep

Leidinggevenden en HR-managers in branches met hoog risicoberoepen zoals politie, zorg, brandweer, onderwijs, ambulance en openbaar vervoer.

Deelname aan het symposium is gratis. Aanmelden kan via dit formulier.

Locatie

Planetarium Amsterdam, Kromwijkdreef 11, Amsterdam

Dagvoorzitter

Bas Haring (Universiteit Leiden, BNN)

Download hier de flyer

INPREZE achtergrond

INPREZE is een samenwerkingsverband tussen Stichting Arq, AMC Divisie Psychiatrie, het Dr. Leo Kannerhuis en Interapy.

INPREZE' staat voor Internet Preventie en Zelfhulp en heeft als belangrijkste taak een kennisplatform in te richten voor het ontwikkelen van innovatieve ICT-toepassingen voor online preventie, zelfhulp, behandeling en indicatiestelling in de geestelijke gezondheidszorg. Het project wordt medegefinancierd door de Europese Commissie, de provincie Noord-Holland en de Rijksoverheid.

Naast het opzetten van het kennisplatform worden binnen het project vijf innovatieve e-health applicaties ontwikkeld, onderzocht en getest.

Ook helpt INPREZE gemeenten bij het online implementeren van de nieuwe Wet Maatschappelijk Ondersteuning. Dit gebeurt onder andere door het faciliteren van kennisdeling tussen gemeenten, het ontwikkelen van een openbare GGZ-screeningsapp en het uitvoeren van een pilot naar de werking van deze app.

Meer weten over Interapy?