Nieuws

Hieronder staan nieuwsberichten van Interapy.

Online Hulpstempel voor Interapy: depressiebehandeling krijgt beste beoordeling experts

Door Interapy | Jan 29, 2016

Trimbos Instituut

Interapy heeft haar e-depressiebehandeling door het Trimbos Instituut laten beoordelen en daarvoor het Online Hulpstempel gekregen. De e-depressiebehandeling kreeg de hoogste score tot nu toe: 154 van 160 punten. 

Online Hulpstempel

Het Onlinehulpstempel is een kwaliteitskeurmerk voor e-health dat door het Trimbos-instituut is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van VWS. E-healthprogramma's worden beoordeeld door e-health experts en GGZ-professionals aan de hand van vier criteria:

  • effectiviteit
  • transparantie
  • gebruikersvriendelijkheid
  • techniek en veiligheid

Keurmerk voor professionals en cliënten

Het Online Hulpstempel dient als richtlijn voor professionals die willen doorverwijzen naar online hulp. Het keurmerk is tevens bedoeld als kwaliteitsindicator voor cliënten die op eigen initiatief werken aan hun psychische problematiek. 

Link: https://www.onlinehulpstempel.nl/hulpaanbod/details/63
Bron: https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/?bericht=1822


Meer weten over Interapy?