Nieuws

Hieronder staan nieuwsberichten van Interapy.

eMEN seminar: Let's make it work; implementatie van e-mental health

Door Maurice Hidajat | Aug 19, 2019

Het derde Nederlandse eMEN seminar vindt plaats op de VU in Amsterdam en is geheel gewijd aan de toepassing van e-hulp in de praktijk. De afgelopen vijftien jaar zijn veel e-mental health toepassingen ontwikkeld, maar de implementatie ervan verloopt minder voortvarend. Hoewel er dringende behoefte is aan online zorg en behandeling, lijkt het structureel gebruik van e-mental health in een impasse te verkeren. 

Het e-mental health innovation and transnational implementation platform North West Europe (eMEN) presenteert in dit seminar prikkelende visies, werkbare oplossingen en praktijkvoorbeelden van succesvolle e-mental health. Managers, zorgprofessionals, beleidsmakers en onderzoekers kunnen hier inspiratie vinden om met e-mental health aan de slag te gaan. Verder is er aandacht voor het nieuwe vergoedingenstelsel dat binnenkort in Nederland ingevoerd wordt. Deze nieuwe regeling kan veel betekenen voor een snellere implementatie van e-mental health. 

Registratie: https://academy.arq.org/congres-cursus-2/emen-seminar-lets-make-it-work

Meer weten over Interapy?