Wetenschap

Interapy heeft een eigen onderzoek- en ontwikkelafdeling die nauw samenwerkt met verschillende universiteiten en kennisinstituten. Hieronder vindt u een overzicht van de publicaties van Interapy.

Diagnostiek en geprotocolleerde behandeling van welomschreven stoornissen via internet

Door Interapy Nederland | 12-07-2012, Samenvatting
De eerste Interapy-behandeling via het internet is in 1999 gepubliceerd. Die betrof posttraumatische stress. Daarna zijn vele studies en publicaties gevolgd. Dit artikel beschrijft de achtergrond van de Interapy-behandelingen, de screening, de procedures, de  instrumenten, de interventies en de resultaten van de drie behandelprotocollen die in gerandomiseerde vergelijkende studies zijn getest. Het gaat hierbij om posttraumatische stress, burn-out en depressie. De effecten van de behandelingen blijken groot te zijn. Bij wijze van illustratie wordt de behandeling van één cliënte (met depressie) beschreven. Daarnaast wordt verslag gedaan van de subjectieve beoordelingen door de cliënten
van de verschillende behandelelementen, van de procedures en van de therapeuten. In de  discussie worden de resultaten besproken.

Download hier het hele artikel