Wetenschap

Interapy heeft een eigen onderzoek- en ontwikkelafdeling die nauw samenwerkt met verschillende universiteiten en kennisinstituten. Hieronder vindt u een overzicht van de publicaties van Interapy.

Geografische afstand hoeft geen bezwaar te zijn voor psychologische behandeling

Door Interapy Nederland | 12-07-2012, Samenvatting
Sinds twee jaar bestaat de mogelijkheid zich voor de naweeën van traumatische gebeurtenissen te laten behandelen via internet. De auteurs, werkzaam bij de Programmagroep Klinische Psychologie van de Universiteit van Amsterdam hebben hiervoor een website ontwikkeld De site biedt psycho-educatie, een gestandaardiseerde screening, voormeting, een behandelmodule bestaande uit drie onderdelen, een meting meteen na de behandeling en een follow-up gebaseerd op gestructureerde schrijf-opdrachten. Cliënten schrijven tien keer en krijgen steeds op maat gesneden feedback en instructies voor verder schrijven. Er zijn inmiddels drie experimenten uitgevoerd waarover elders is gepubliceerd. De resultaten zijn positief.

Download hier het hele artikel