Indicatie behandeling depressie

De cliënt heeft de volgende hoofdklachten:

 • een neerslachtige stemming gedurende het grootste deel van de dag
 • een ernstig verlies van interesse in alle of bijna alle activiteiten

De cliënt kan naast hoofdklachten last hebben van één of meer van de volgende klachten:

 • geen plezier in activiteiten die voorheen als prettig of ontspannend werden ervaren
 • besluiteloos
 • gevoelens van waardeloosheid
 • gevoelens van overmatige schuld
 • slaapproblemen
 • geremd en teruggetrokken
 • geagiteerd en rusteloos
 • vermoeidheid en verlies van energie
 • concentratieproblemen, vertraagd denken
 • veranderd eetpratroon (zowel meer als minder eten)

Interapy is niet geschikt voor cliënten die:

 • in de afgelopen 3 jaar een suïcidepoging hebben ondernomen
 • positieve psychotische symptomen hebben (wanen, hallucinaties)
 • ernstige dissociatieve klachten hebben (dissociatieve identiteitsstoornis)
 • psychoseremmers (neuroleptica) gebruiken

NB: In de diagnostische screening van Interapy worden bovenstaande exclusiecriteria uitgevraagd (vragenlijsten & telefonisch interview). Na toelating tot de behandeling draagt de behandelaar van Interapy de volledige behandelverantwoordelijkheid.

Voor overleg of info kun u altijd contact met ons opnemen.

Stuur een e-mail of bel tijdens kantooruren naar:

088 - 11 55 811