Indicatie behandeling rouw

De cliënt heeft na het overlijden van een naast de volgende hoofdklachten:

 • herbeleving van negatieve herinneringen / nachtmerries
 • vermijden van plaatsen en negatieve herinneringen m.b.t. overlijden naaste
 • milde depressieve symptomen

De cliënt kan naast hoofdklachten last hebben van één of meer van de volgende klachten:

 • zenuwachtig
 • concentratiestoornissen
 • prikkelbaar
 • neerslachtig
 • geïrriteerd
 • hyperwaakzaam
 • onverklaarbare lichamelijke klachten
 • overdreven schrikreacties
 • woede-uitbarstingen
 • (milde) depressieve symptomen
 • slaapproblemen
 • sociale problemen (meer ruzie dan vroeger, of juist teruggetrokkenheid)
 • belemmeringen in het functioneren op sociaal, beroepsmatig of relationeel niveau
 • overmatig werken
 • vermeerderd alcohol- of drugsgebruik
 • werkverzuim

Interapy is niet geschikt voor cliënten die:

 • in de afgelopen 3 jaar een suïcidepoging hebben ondernomen
 • positieve psychotische symptomen hebben (wanen, hallucinaties)
 • ernstige dissociatieve klachten hebben (dissociatieve identiteitsstoornis)
 • psychoseremmers (neuroleptica) gebruiken

NB: In de diagnostische screening van Interapy worden bovenstaande exclusiecriteria uitgevraagd (vragenlijsten & telefonisch interview). Na toelating tot de behandeling draagt de behandelaar van Interapy de volledige behandelverantwoordelijkheid.

De behandeling van rouwklachten wordt niet altijd vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet. Interapy stelt objectief en geformaliseerd vast of er sprake is van een vanuit de ZVW vergoede psychische stoornis of van onverzekerde zorg. Is er geen sprake van verzekerde zorg dan bieden wij de cliënt de mogelijkheid om de behandeling zelf te betalen.

Voor overleg of info kun u altijd contact met ons opnemen.

Stuur een e-mail of bel tijdens kantooruren naar:

088 - 11 55 811