Indicatie behandeling rouw

De cliënt heeft langere tijd* na het overlijden van een naast de volgende hoofdklachten:

 • herbeleving van negatieve herinneringen / nachtmerries
 • vermijden van plaatsen en negatieve herinneringen m.b.t. overlijden naaste
 • milde depressieve symptomen

De cliënt kan naast hoofdklachten last hebben van één of meer van de volgende klachten:

 • zenuwachtig
 • concentratiestoornissen
 • prikkelbaar
 • neerslachtig
 • geïrriteerd
 • hyperwaakzaam
 • onverklaarbare lichamelijke klachten
 • overdreven schrikreacties
 • woede-uitbarstingen
 • (milde) depressieve symptomen
 • slaapproblemen
 • sociale problemen (meer ruzie dan vroeger, of juist teruggetrokkenheid)
 • belemmeringen in het functioneren op sociaal, beroepsmatig of relationeel niveau
 • overmatig werken
 • vermeerderd alcohol- of drugsgebruik
 • werkverzuim

Interapy is niet geschikt voor cliënten die:

 • in de afgelopen 3 jaar een suïcidepoging hebben ondernomen
 • positieve psychotische symptomen hebben (wanen, hallucinaties)
 • ernstige dissociatieve klachten hebben (dissociatieve identiteitsstoornis)
 • psychoseremmers (neuroleptica) gebruiken

NB: In de diagnostische screening van Interapy worden bovenstaande exclusiecriteria uitgevraagd (vragenlijsten & telefonisch interview). Na toelating tot de behandeling draagt de behandelaar van Interapy de volledige behandelverantwoordelijkheid.

* de tijd die voor een rouwproces staat is sterk afhankelijk van de cliënt. In de literatuur wordt gesproken van pathologische rouw als de rouwklachten langer aanhouden dan 18 maanden na het overlijden van een dierbare. Maar het is niet vreemd als mensen tot 24 maanden bezig zijn met de verwerking van een verlies. De behandeling kan vanaf 3 maanden na het overlijden van een naaste worden ingezet als begeleiding in het rouwproces.

Voor overleg of info kun u altijd contact met ons opnemen.

Stuur een e-mail of bel tijdens kantooruren naar:

088 - 11 55 811