Indicatie behandeling Stress door Schokkende Ervaring & Posttraumatische Stress

De cliënt heeft de volgende hoofdklachten:

 • herbeleving van negatieve herinneringen / nachtmerries
 • vermijden van plaatsen en negatieve herinneringen
 • prikkelbaar- of schrikachtigheid

De cliënt heeft een onaangnaam life-event meegemaakt zoals:

 • auto-ongeluk
 • geweldsdelict
 • seksueel delict
 • (natuur)ramp
 • ontslag
 • echtscheiding

De cliënt kan naast hoofdklachten last hebben van één of meer van de volgende klachten:

 • zenuwachtigheid
 • concentratiestoornis
 • onverklaarbare lichamelijke klachten
 • woede-uitbarstingen
 • (milde) depressieve symptomen
 • slaapproblemen
 • vermeerderd alcohol- of drugsgebruik
 • sociale problemen (meer ruzie dan vroeger, of juist teruggetrokkenheid)
 • werkverzuim

Interapy is niet geschikt voor cliënten die:

in de afgelopen 3 jaar een suïcidepoging hebben ondernomen
positieve psychotische symptomen hebben (wanen, hallucinaties)
ernstige dissociatieve klachten hebben (dissociatieve identiteitsstoornis)
psychoseremmers (neuroleptica) gebruiken

NB: In de diagnostische screening van Interapy worden bovenstaande exclusiecriteria uitgevraagd (vragenlijsten & telefonisch interview). Na toelating tot de behandeling draagt de behandelaar van Interapy de volledige behandelverantwoordelijkheid.

Voor overleg of info kun u altijd contact met ons opnemen.

Stuur een e-mail of bel tijdens kantooruren naar:

088 - 11 55 811