eGGZ

Innovatie- en implementatiecentrum

In mei 2016 is het eGGZ Centrum gestart. Dit centrum is een vervolg op het kennisplatform INternet PREventie en ZElfhulp in de GGZ (INPREZE). Het eGGZ centrum richt zich op het doorontwikkelen én op het succesvol aanbieden en gebruiken van e-mental health producten die uit INPREZE zijn voortgekomen, en die binnen het eGGZ Centrum ontwikkeld worden. Het doel is een snellere en bredere inzet van e-health in de GGZ in Nederland, waardoor een grotere groep mensen kan worden bereikt. Een intensieve samenwerking tussen midden- en kleinbedrijf, en kennis- en zorginstellingen binnen het eGGZ centrum maakt dit mogelijk.

Interapy is partner in het eGGZ innovatie- en implementatiecentrum (eGGZ Centrum).

Wat doet het eGGZ centrum?

 • Kennis bundelen en uitwisselen door middel van bijeenkomsten
 • Ontwikkelen van een onderzoeksmodel dat validatie versnelt
 • Vier Virtual Reality (VR) apps ontwikkelen voor de GGZ, gericht op de behandeling van depressie, angst en PTSS
 • Verder ontwikkelen van de digitale Zelfredzaamheidmatrix (ZRM) en Mijn ZRM (GGD Amsterdam).
 • Praktische eGGZ trainingen voor professionals in de GGZ
 • Bijdragen aan een effectievere technische implementatie, o.a. door het promoten van een ICT-koppeltaal

Bijeenkomsten en conferenties

Het eGGZ Centrum organiseert enkele grote conferenties en een aantal kleinere bijeenkomsten voor experts over eGGZ-producten. Thema’s zijn bijvoorbeeld: de integratie van eGGZ in werkprocessen; (kosten)effectieve eGGZ-toepassingen; ‘best practices’ en beleidsontwikkeling.

Op 16 februari wordt het eGGZ Centrum officieel gelanceerd met een startconferentie in Amsterdam. Het centrale thema is de implementatie van eMental Health in de GGZ. Meer weten, of deelnemen? 

Partners in het eGGZ Centrum: 

Meer informatie over eGGZ

Nieuws over eGGZ

  Startconferentie eGGZ centrum 16 februari 2017

  Binnen het eGGZ Centrum worden kansrijke innovatieve virtual reality producten ontwikkeld en in de markt gezet. Dit kan dankzij een intensieve samenwerking tussen MKB, kenniscentra en zorginstellingen binnen het eGGZ centrum. Het uiteindelijke doel is een snellere en bredere implementatie van e-mental health, waardoor een grotere groep patiënten kan worden bereikt.
  Lees meer