eMEN

Unlocking the power of technology to improve Europe's mental health

Binnen het eMEN project gaat Nederland samen met vijf partnerlanden het gebruik van toegankelijke, betaalbare en effectieve digitale gezondheidszorg in Noordwest Europa stimuleren. Partnerlanden binnen eMen zijn: Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, België, Frankrijk en Ierland. Interapy is een van de Nederlandse projectpartners.

Door het inzetten van meer innovatieve en hoogwaardige eGGZ (eHealth) producten kan de GGZ betaalbaar en voor iedereen toegankelijk blijven. Na afronding van het project in 2019 zal het gemiddelde gebruik van eGGZ in Noordwest Europa zijn gestegen met 7%, tot 15% in totaal.

eMen is gefinancierd door Interreg Noordwest Europa en loopt van mei 2016 tot en met november 2019.

Concreet gaan we het volgende doen:

  • Een EU-platform oprichten waar overheden, dienstverleners, GGZ-professionals, onderzoekers, eindgebruikers, beleidsmakers en ontwikkelaars samenwerken aan betere e-Mental Health.
  • 5 eGGZ producten voor depressie, angst en PTSS/psychotrauma (door)ontwikkelen en testen
  • Binnen het eMen-project zijn de volgende e-mental health-producten geselecteerd die in Noordwest Europa zullen worden uitgerold in een aantal pilots. Download hier de product development showcase
  • beleidsinstrumenten ontwikkelen  
  • verschillende thematische seminars en conferenties organiseren. 

Meer informatie over eMEN

  • GGZ-Instellingen die eGGZ succesvol willen integreren in hun organisatie kunnen zich aansluiten bij het eMEN platform: informatie eMEN voor de GGZ 

En volg ons op Twitter @emen_eu voor updates.


Projectpartners: 

https://www.arq.org/sites/default/files/domain-9/img_logo/logo_arq.png

https://www.arq.org/sites/default/files/domain-9/img_logo/logo_DGPPN.pngInterapy een van de drie Nederlandse partners in groot e-health-project

Drie Nederlandse organisaties werken mee aan een internationaal project dat de inzet van e-health in de ggz moet stimuleren. Ze gaan de komende jaren samenwerken in het eMEN-project.

Dat meldt Arq Psychotrauma Expert Groep, een van de organisaties die vanuit Nederland meewerkt aan het project. Dat doet de groep samen met de Vrije Universiteit en Interapy. Het doel van het project is om de geestelijke gezondheidszorg toegankelijker, kwalitatief beter en meer kosteneffectief te maken door middel van e-mental health. In totaal lijdt 38 procent van de Europese bevolking aan een psychische aandoening.

e-health
Nederland 'trekt' het project omdat het koploper is in Europa op het gebied van e-health in de ggz, meldt Arq. Naast de drie organisaties doen ook zorginstellingen, belangenorganisaties voor ggz en onderzoeksinstituten uit het Verenigd Koninkrijk, België, Ierland, Frankrijk en Duitsland mee. Ze gaan tot 2019 onderzoek doen naar e-health, producten ontwikkelen, beleid vormen en adviseren over de digitale hulp. Uiteindelijk moet het project ertoe leiden dat in de landen die meedoen meer e-health wordt ingezet in de ggz en dat er best practices worden ontwikkeld op dit gebied.


Bron: Zorgvisie