eMEN

Unlocking the power of technology to improve Europe's mental health

Binnen het eMEN project gaat Nederland samen met vijf partnerlanden het gebruik van toegankelijke, betaalbare en effectieve digitale gezondheidszorg in Noordwest Europa stimuleren. Partnerlanden binnen eMen zijn: Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, België, Frankrijk en Ierland. Interapy is een van de Nederlandse projectpartners.

Door het inzetten van meer innovatieve en hoogwaardige eGGZ (eHealth) producten kan de GGZ betaalbaar en voor iedereen toegankelijk blijven. Na afronding van het project in 2019 zal het gemiddelde gebruik van eGGZ in Noordwest Europa zijn gestegen met 7%, tot 15% in totaal.

eMen is gefinancierd door Interreg Noordwest Europa en loopt van mei 2016 tot en met november 2019.

Concreet gaan we het volgende doen:

  • Een EU-platform oprichten waar overheden, dienstverleners, GGZ-professionals, onderzoekers, eindgebruikers, beleidsmakers en ontwikkelaars samenwerken aan betere e-Mental Health.
  • 5 eGGZ producten voor depressie, angst en PTSS/psychotrauma (door)ontwikkelen en testen
  • Binnen het eMen-project zijn de volgende e-mental health-producten geselecteerd die in Noordwest Europa zullen worden uitgerold in een aantal pilots. Download hier de product development showcase
  • beleidsinstrumenten ontwikkelen  
  • verschillende thematische seminars en conferenties organiseren. 

Meer informatie over eMEN

  • GGZ-Instellingen die eGGZ succesvol willen integreren in hun organisatie kunnen zich aansluiten bij het eMEN platform: informatie eMEN voor de GGZ 

En volg ons op Twitter @emen_eu voor updates.


Projectpartners: 

https://www.arq.org/sites/default/files/domain-9/img_logo/logo_arq.png

https://www.arq.org/sites/default/files/domain-9/img_logo/logo_DGPPN.pngSave the date: startconferentie eMEN

eMEN is een transnationaal platform dat ernaar streeft de gezondheidszorg in Noordwest Europa te verbeteren door toegankelijke, hoogwaardige en effectieve e-health interventies te ontwikkelen en het gebruik daarvan te stimuleren. Deelnemende landen zijn Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, België, Ierland en Frankrijk. Interapy is een van de partners in eMEN.

Tijdens onze startconferentie bekijken we hoe we de geestelijke gezondheid kunnen bevorderen, welke rol technologische toepassingen hierin kunnen spelen en hoe de inzet van e-mental health er voor kan zorgen dat de GGZ betaalbaar, en voor iedereen toegankelijk blijft.

Op maandag 6 februari 2017 vindt de eerste eMEN conferentie plaats bij de Thomas More Academie in Mechelen (België).  Sprekers zijn o.a. Heleen Riper, Hoogleraar eMental-Health/ Klinische Psychologie VU & GGZinGeest en Jo Vandeurzen, Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Voor wie: deze conferentie is bedoeld voor GGZ professionals, GGZ-instellingen, wetenschappers, onderzoekers, beleidsmakers, eindgebruikers en ontwikkelaars. Wij nodigen u van harte uit deze conferentie bij te wonen.

Plaats: Thomas More, Zandpoortvest 60, 2800 Mechelen
Datum en tijd:
maandag 6 februari 2017, 10:00-17:00
Deelname is gratis.

Aanmelden voor de conferentie kan via deze link
 

Volg ons op Twitter @emen_eu voor updates.