eMEN

Unlocking the power of technology to improve Europe's mental health

Binnen het eMEN project gaat Nederland samen met vijf partnerlanden het gebruik van toegankelijke, betaalbare en effectieve digitale gezondheidszorg in Noordwest Europa stimuleren. Partnerlanden binnen eMen zijn: Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, België, Frankrijk en Ierland. Interapy is een van de Nederlandse projectpartners.

Door het inzetten van meer innovatieve en hoogwaardige eGGZ (eHealth) producten kan de GGZ betaalbaar en voor iedereen toegankelijk blijven. Na afronding van het project in 2019 zal het gemiddelde gebruik van eGGZ in Noordwest Europa zijn gestegen met 7%, tot 15% in totaal.

eMen is gefinancierd door Interreg Noordwest Europa en loopt van mei 2016 tot en met november 2019.

Concreet gaan we het volgende doen:

  • Een EU-platform oprichten waar overheden, dienstverleners, GGZ-professionals, onderzoekers, eindgebruikers, beleidsmakers en ontwikkelaars samenwerken aan betere e-Mental Health.
  • 5 eGGZ producten voor depressie, angst en PTSS/psychotrauma (door)ontwikkelen en testen
  • Binnen het eMen-project zijn de volgende e-mental health-producten geselecteerd die in Noordwest Europa zullen worden uitgerold in een aantal pilots. Download hier de product development showcase
  • beleidsinstrumenten ontwikkelen  
  • verschillende thematische seminars en conferenties organiseren. 

Meer informatie over eMEN

  • GGZ-Instellingen die eGGZ succesvol willen integreren in hun organisatie kunnen zich aansluiten bij het eMEN platform: informatie eMEN voor de GGZ 

En volg ons op Twitter @emen_eu voor updates.


Projectpartners: 

https://www.arq.org/sites/default/files/domain-9/img_logo/logo_arq.png

https://www.arq.org/sites/default/files/domain-9/img_logo/logo_DGPPN.pngeMEN Geselecteerd als finalist voor Europese Regiostar Awards

EB25yQoXYAI6zzx
eMEN is uit uit 199 Europese projecten gekozen als een van de 24 finalisten die kans maken op een Regiostar Award. Vanaf vandaag kan voor het meest favoriete project worden gestemd(link: https://ec.europa.eu/regional_policy/nl/regio-stars-awards/). De RegioStars 2019 zullen worden toegekend aan de meest originele en innovatieve cohesiebeleidsprojecten in vijf categorieën: 1) bevorderen van digitale transformatie; 2) verbinden van groene, blauwe en grijze gebieden; 3) bestrijden van ongelijkheid en armoede; 4) bouwen van klimaatbestendige steden en 5) moderniseren van gezondheidsdiensten. Emen dingt mee in deze vijfde categorie.

De winnaars in alle vijf de categorieën zullen worden bekendgemaakt op 9 oktober, tijdens de Europese Week van regio's en steden 2019.