Wetenschap & burn-out en gerelateerde psychische stoornissen

Onze behandelingen zijn wetenschappelijk onderbouwd. Nieuwe behandelingen worden uitvoerig onderzocht op kwaliteit en effectiviteit, in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam. Hieronder vind je een overzicht van de publicaties van Interapy en ander interessant wetenschappelijk onderzoek.

  • Blog: Langetermijneffecten van de Interapy Burnout-behandeling

    In dit artikel bespreken we de resultaten van een onderzoek naar de effecten van Interapy Burn-out op lange termijn. Het betreft een follow-up studie na ruim tweeënhalf jaar, waaraan 69 personen deelnamen uit de behandelgroep van Lange et al. Op een website vulden zij een aantal vragenlijsten in. Verbeteringen die tijdens de behandeling waren opgetreden, bleken na tweeënhalf jaar te zijn behouden. De resultaten waren niet het gevolg van aanvullende behandelingen of medicijngebruik. Deelnemers toonden zich nog steeds tevreden over de behandeling. Lees meer
    12-07-2012, door Interapy Nederland
  • Blog: Preventie en behandeling van burnout via het internet

    Er is de afgelopen jaren flink geëxperimenteerd met computerprogramma’s waar geen behandelaar aan te pas komt. De resultaten hiervan zijn wisselend (Hester en Delaney, 1997; Marks, Shaw, & Parkin, 1998; Miller & Gergen, 1998; Schneider, Walter, & O’Donnell, 1990; Servan-Schreiber, 1986). Het internet biedt nieuwe mogelijkheden, zoals geprotocolleerde interventieprogramma's waarbij een behandelaar wel degelijk contact heeft met de cliënt zonder dat ze elkaar zien. Lees meer
    12-07-2012, door Interapy Nederland