Wat is een depressie?

Als je somber bent en geen energie of interesse meer hebt voor activiteiten die je normaal gesproken als plezierig ervaart, kan er sprake zijn van depressie. Je voelt je onzeker, besluiteloos en maakt je veel zorgen. Je levenslust lijkt verdwenen. Een depressieve stoornis is iets anders dan een sombere bui, die iedereen wel eens ervaart. Bij een depressie houdt de sombere stemming langer aan en lukt het haast niet meer om van dingen te genieten.

Veel voorkomende klachten

Een depressie kan verschillende aanleidingen hebben. Het kan zijn dat je relatie verbroken is, je een dierbare hebt verloren of dat je ontslagen bent. Ook de geboorte van een kind of een verhuizing kunnen tot depressieve klachten leiden. Een depressie kan een reactie zijn op een verlies of ingrijpende levensgebeurtenis. Als depressie in je familie voorkomt is de kans op een depressie groter.

Mensen met depressieklachten vinden zichzelf niets waard, het glas is eerder halfleeg dan halfvol en ze zijn somber over de toekomst. Dingen die je vroeger nog leuk vond interesseren je niet meer. Eigenlijk heb je nergens zin in. Je ziet alles negatief en je voelt je lusteloos. Je slaapt slecht. Je wordt te vroeg wakker of hebt juist moeite met inslapen. Het kan ook zijn dat je juist alleen maar slaapt. Vaak vindt je het moeilijk om op te staan omdat je tegen de dag op ziet. Je bent moe en je sleept je door de dag heen. Hetzelfde geldt voor je eetlust. Het kan zijn dat je minder honger hebt of juist veel meer eet dan voorheen. Ook merk je dat minder interesse in seks hebt.

Vaak is er bij depressie sprake van gevoelens van waardeloosheid of schuld, gedachten aan de dood en een sterke neiging tot piekeren. Je hebt last van concentratieproblemen. Het kan zijn dat je situatie zo uitzichtloos voelt dat je er aan denkt om een einde aan je leven te maken.

De combinatie van klachten is bij iedereen weer anders. Een depressie kan eenmalig zijn, maar het komt ook voor dat je er vaker in je leven mee te maken krijgt.

Wat kun je er aan doen?

Negatieve gedachten en futloosheid spelen een grote rol bij depressieve klachten.  Je ziet overal tegenop en hebt de neiging om steeds minder te gaan doen. Hierdoor wordt je steeds somberder. Je kunt deze toestand doorbreken door in actie te komen, door erop uit te gaan, te sporten en met vrienden af te spreken. Doordat je weer dingen onderneemt, doe je ook weer plezierige ervaringen op. Hierdoor kan je stemming opknappen.

Als je het gevoel hebt dat je er alleen niet uitkomt is het belangrijk om hulp te zoeken. Goede behandeling van depressie is gericht op het bijsturen van negatieve gedachten maar heeft ook aandacht voor hoe je de dag invult. Hierbij is weer actief worden belangrijk. Omdat een depressie kan terugkomen moet terugvalpreventie aan de orde komen.

Cognitieve gedragstherapie is op langere termijn effectiever dan behandeling met medicijnen. Alleen bij zeer ernstige depressie wordt medicatie aanbevolen.

Direct aanmelden

Je ontvangt inloggegevens waarmee je direct kostenloos onderzoek kan doen naar je depressieklachten.

Aanmelden

Wil je meer informatie?

Bel 088 - 11 55 835 tijdens kantooruren en kies voor optie 3 ‘overige vragen’. Je wordt dan direct te woord gestaan door een van onze servicemedewerkers die uw vraag over onze online behandelmogelijkheden kan beantwoorden.