Aanpak Interapy

Interapy biedt online diagnostiek en behandeling van psychische klachten. Interapy werkt evidence based met geprotocolleerde behandelingen. Uw patiënt doorloopt de behandeling met een vaste psycholoog volgens een duidelijk stappenplan en werkt middels schrijfopdrachten en oefeningen doelgericht aan een oplossing.

De psychologen van Interapy

Net als bij gesprekstherapie heeft uw patiënt tijdens een behandeling van Interapy een vaste psycholoog. Hij of zij is opgeleid in cognitieve gedragstherapie en online behandelen. De praktijk leert dat er ook bij online behandeling een hechte vertrouwensband ontstaat tussen psycholoog en patiënt.

Bewezen effectief

Interapy behandelingen zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en andere wetenschappelijke instellingen. De gestructureerde, klacht specifieke behandelingen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en worden uitvoerig getest. Een baanbrekend promotieonderzoek door de Universiteit van Amsterdam (Ruwaard, 2013) naar 1500 behandelingen van Interapy toont aan; 71 % van de cliënten laat na afloop van de behandeling een grote significante klachtvermindering zien. Onze online psychologen krijgen in het onderzoek van hun cliënten gemiddeld een 8,5. Download hier het promotieonderzoek.

De online behandeling

Elke behandeling is een doelgericht stappenplan afgestemd op de specifieke klacht. In de behandeling staat huiswerk centraal, uw patiënt doet oefeningen die op een afgesproken tijdstip worden uitgevoerd. Vervolgens geeft de psycholoog feedback. Alle behandelingen zijn kortdurend, praktisch en gericht op het in gang zetten van verandering. Een groot gedeelte van elke behandeling bestaat uit terugvalpreventie. Enkele voorbeelden van huiswerk zijn: schrijfopdrachten, bewustwordingsoefeningen, ontspanningstechnieken aanleren, gedragsexperimenten uitvoeren en negatieve gedachten onderzoeken.

Hybride en face-to-face behandelingen

Sinds 2012 werkt Interapy samen met HSK en Psycholoog in Praktijk (PiP). De HSK Groep is een organisatie die effectieve psychologische behandelingen aanbiedt voor patiënten met psychische stoornissen. HSK beschikt over een landelijk dekkend netwerk van vestigingen. PiP is een zusterorganisatie van HSK en is gespecialiseerd in de behandeling en diagnostiek van eerstelijns psychische problematiek.

Interapy biedt naast online behandeling, samen met HSK nu ook hybride behandelingen aan. Hybride behandelingen combineren online hulp met waar nodig face-to-face gesprekken. Hiermee kan de zorg nog meer op maat worden geboden. Mocht op basis van de diagnostiek een behandeling bij een eerstelijnspsycholoog passender zijn, dan kunnen de psychologen van PiP daarin voorzien.

Eenvoudig verwijzen

U kunt uw patiënten eenvoudig verwijzen via intake.interapy.nl. Door samenwerking met onze HSK en PiP partners krijgt uw patiënt na een grondig online onderzoek altijd de zorg die bij hem of haar past. Uiteraard kan uw patiënt zichzelf ook aanmelden via de website.Uw patiënt aanmelden?

Je kunt een aantal dingen doen:

Wilt u meer informatie?

Stuur een e-mail of bel tijdens kantooruren naar:

088 - 11 55 811

Onze mensen helpen u graag verder, zonder enige verplichting.