Interapy Business

Wij bieden een online diagnostiek en behandeltraject met daarin acht werkgerelateerde onderdelen. Deze onderdelen zorgen voor een snelle werkhervatting en bevorderen de klachtenreductie.

1. Snelle start

Binnen 24 uur na het aanmelden wordt gestart met de intake van het Interapy Business pakket.

2. Werkhervatting of uitvalpreventie

Naast klachtenreductie richt dit traject zich op het voorkomen van verzuim en/of terugval in verzuim.

3. Medische rapportage

De bedrijfsarts krijgt na de intake, tussentijds, bij ontslag en na folllow up van de cliënt een rapportage over het behandelplan en de voortgang van de cliënt in het behandeltraject (o.a. doelstelling, verloop en effect van de behandeling, prognose klachtenreductie, status cliënt bij ontslag behandeling).

4. Procesinformatie werkgever

De werkgever wordt geïnformeerd over sessiedata, werkwijze Interapy en (indien van toepassing) reintegratieverloop en vervolgstappen.

5. Telefonisch contact werkgever

Bij aanvang van de behandeling neemt de therapeut telefonisch contact op met de werkgever. Indien gewenst is, gedurende de behandeling, telefonisch/e-mailcontact tussen therapeut en werkgever mogelijk over het verloop van de behandeling, de voortgang en vervolgstappen.

6. Terugvalpreventie

De cliënt stelt samen met de behandelaar een terugvalpreventieplan op om terugval in de toekomst te voorkomen. Cliënt ontvangt een cd met de uitgewerkte behandeling/terugvalpreventie.

7. Personal Risk Manager

Deze digitale (zelf)test meet het “welzijn” van de cliënt op het werk. Daarbij worden vragen gesteld over de ervaring van o.a. werkstress, taakbelasting, taakmotivatie en privé/werk balans. Na afloop worden er direct tips gegeven m.b.t. het eventueel verbeteren van het welzijn op het werk.

8. Follow Up

Follow up vindt plaats 6 weken na einde behandeling in de vorm van een meetmoment en e-mailconsult tussen cliënt en therapeut. Doel is eventuele terugval tijdig te signaleren en de cliënt handvatten aanreiken om daarmee om te gaan.

Dit product maakt gebruik van vergoedingsmogelijkheden van de zorgverzekering van de cliënt. Indien er sprake is van een resterend eigen risico en/of verplichte eigen bijdrage bij de cliënt zal de zorgverzekeraar dit aanspreken.

Direct verwijzen

U kunt werknemers direct verwijzen naar een Interapy Business traject, door in het linker menu "Direct verwijzen" te kiezen, en in het formulier, onder de cliëntgegevens "Interapy Business" aan te vinken.

Contact

Wilt u meer informatie over Interapy Business of over andere dienstverlening? Neem dan contact op met Interapy via 020-7988300 of via business@interapy.nl.

Wilt u meer informatie?

Stuur een e-mail of bel tijdens kantooruren naar:

088 - 11 55 811